Offentlige bygninger

Offentlige bygninger

Den rumlige sammensætning, funktionelle zoneinddeling, organisering af menneskemængder og evakuering af offentlige bygninger samt måling, form og fysisk miljø (mængde, form og kvalitet) af rummet. Blandt dem er det fremtrædende fokus arten af ​​brugen af ​​arkitektonisk rum og strømline aktiviteter.

Skønt arten og typen af ​​anvendelse af forskellige offentlige bygninger er forskellige, kan de opdeles i tre dele: hovedanvendelsesdelen, den sekundære anvendelsesdel (eller hjælpedelen) og trafikforbindelsesdelen. I designet skal vi først forstå forholdet mellem disse tre dele til arrangement og kombination og løse forskellige modsætninger en efter en for at opnå rationaliteten og perfektion af det funktionelle forhold. I det sammensatte forhold mellem disse tre dele spiller tildelingen af ​​trafikforbindelsesrum ofte en nøglerolle.

Trafikforbindelsesdelen kan generelt opdeles i tre grundlæggende rumlige former: vandret trafik, lodret trafik og hubtrafik.

Nøglepunkter i vandret trafiklayout:
Det skal være ligetil, forhindre vendinger, være tæt knyttet til hver del af rummet og have det bedre dagslys og belysning. For eksempel gangbro.

Nøglepunkter i lodret trafiklayout:
Placering og mængde afhænger af funktionelle behov og brandbekæmpelseskrav. Det skal være tæt på transportnavet, jævnt arrangeret med primære og sekundære punkter og egnet til antallet af brugere.

Nøglepunkter for transportnavets layout:
Det skal være praktisk at bruge, passende i rummet, rimelig i struktur, passende i udsmykning, økonomisk og effektivt. Både brugsfunktionen og skabelsen af ​​rumlig kunstnerisk opfattelse skal tages i betragtning.
Ved udformningen af ​​offentlige bygninger under hensyntagen til fordeling af mennesker, retningsændring, rumovergang og forbindelse med gangene, trappe og andre rum, er det nødvendigt at arrangere haller og andre former for rum til at spille rollen som transportknudepunkt og rumovergang.
Designet af indgangen og udgangen af ​​entreen er hovedsageligt baseret på to krav: den ene er kravene til brug, og den anden er kravene til pladsbehandling.

Funktionel zonering af offentlige bygninger:
Konceptet med funktionel zoneinddeling er at klassificere rum efter forskellige funktionelle krav og at kombinere og opdele dem i nærheden af ​​deres forbindelser;

Principperne for funktionel zoneinddeling er: klar zoneinddeling, bekvem kontakt og rimelig indretning i henhold til forholdet mellem hoved, sekundær, intern, ekstern, støjende og stille, så hver har sit eget sted; På samme tid skal placeringen i henhold til de faktiske brugskrav være arrangeret i overensstemmelse med rækkefølgen af ​​menneskestrømningsaktiviteter. Kombinationen og delingen af ​​rummet skal tage hovedrummet som kernen, og arrangementet af det sekundære rum skal være med til at udøve hovedrumsfunktionen. Rummet til ekstern kontakt skal være tæt på transportnavet, og pladsen til intern brug skal være relativt skjult. Forbindelsen og isoleringen af ​​rummet skal håndteres korrekt på baggrund af en dybdegående analyse.

Evakuering af mennesker i offentlige bygninger:
Evakuering af mennesker kan opdeles i normale situationer og nødsituationer. Normal evakuering kan opdeles i kontinuerlig (f.eks. Butikker), centraliseret (f.eks. Teatre) og kombineres (f.eks. Udstillingshaller). Nødevakuering er centraliseret.
Evakueringen af ​​mennesker i offentlige bygninger skal være jævn. Indstillingen af ​​bufferzone ved navet skal overvejes, og den kan spredes korrekt, når det er nødvendigt for at forhindre overdreven overbelastning. For kontinuerlige aktiviteter er det hensigtsmæssigt at oprette udgange og befolkning separat. I henhold til brandforebyggelseskoden skal evakueringstiden overvejes fuldt ud, og trafikkapaciteten beregnes.

Bestemmelsen af ​​mængden, formen og kvaliteten af ​​et enkelt rum:
Størrelse, kapacitet, form, belysning, ventilation, solskin, temperatur, fugtighed og andre forhold i et enkelt rum er de grundlæggende faktorer for egnethed og er også vigtige aspekter af bygningsfunktionsproblemer, som skal overvejes grundigt i designet.

Offentlige bygninger inkluderer kontorbygninger, offentlige afdelingskontorer osv. Kommercielle bygninger (såsom indkøbscentre og finansielle bygninger), turistbygninger (såsom hoteller og underholdningssteder), videnskab, uddannelse, kultur og sundhedsbygninger (herunder kultur, uddannelse, videnskabelig forskning, medicinsk behandling, sundhed, sportsbygningerosv.), kommunikationsbygninger (såsom stillinger og telekommunikation, kommunikation, datacentre og radiostationer), transportbygninger (såsom lufthavne, højhastighedstogstationer, jernbanestationer, undergrundsbaner og busstationer) og andre

103

Havn

104

Stedet står

105

Beklædningsfabrik

106

Gade butikker