Logistik konstruktion

Logistik konstruktion

Logistikbygninger henviser til specielle bygninger til logistikopbevaring og transport. Logistikpark refererer til et sted, hvor forskellige logistikfaciliteter og forskellige typer logistikvirksomheder er centralt fordelt i rummet i områder, hvor logistikoperationer er koncentreret, og hvor flere transportformer er forbundet. Det er også et samlingspunkt for logistikvirksomheder med en vis skala og forskellige servicefunktioner.

For at lette trafikbelastningen i byerne, reducere industriens pres på miljøet, opretholde industriel samhørighed, overholde udviklingen i logistikindustrien, realisere den glatte strøm af varer i forstæderne eller by-landlige randområder nær hovedområdet trafikarterier, et antal logistikgrupper med intensiv transport, opbevaring, marked, Information og ledelse funktionerne bestemmes. Gennem den gradvise forbedring af forskellige infrastruktur- og servicefaciliteter har tilvejebringelse af forskellige præferentielle politikker for at tiltrække store logistikcentre (distributions) til at samles her og få dem til at opnå skalafordele spillet en vigtig rolle i at integrere markedet og realisere reduktionen af ​​logistikomkostninger ledelse. Samtidig har det reduceret forskellige bivirkninger forårsaget af distributionen af ​​store distributionscentre i byens centrum og blevet den grundlæggende industri, der understøtter den moderne økonomi.

Inden for en bestemt region, alle aktiviteter relateret til råvare transport, logistik og fordeling, inklusive international og indenrigstransport, realiseres gennem forskellige operatører (OPERATOR). Disse operatører kan være ejere eller lejere af bygninger og faciliteter (lagerhuse, demonteringscentre, lagerområder, kontorlokaler, parkeringspladser osv.), Der er bygget der. For at overholde reglerne for fri konkurrence skal en godsby samtidig tillade, at alle virksomheder, der er nært beslægtede med ovennævnte forretningsaktiviteter, kan komme ind. En fragtlandsby skal også have alle offentlige faciliteter for at opnå alle ovennævnte operationer. Hvis det er muligt, bør det også omfatte offentlige tjenester for medarbejdere og brugeres udstyr. For at tilskynde til multimodal godstransport er det nødvendigt at betjene en godsby gennem en mere passende række transportformer (land-, jernbane-, hav- / dybhavshav, indre flod og luft). Endelig er det nødvendigt, at en godsby skal drives af et enkelt hovedorgan (RUN), enten offentligt eller privat.

Logistikbygninger hører til offentlige bygninger. Med tidenes hurtige udvikling præsenteres logistikbygninger på sin unikke måde. Eksklusive logistikparker går direkte til dokker eller lufthavne, og eksklusive distributionscentre går direkte til forskellige distributionssteder og danner en samlet logistikkæde.

100

Logistikparklager

108

Logistikdistributionscenter